חקירות כלכליות לאדם או לחברה

כסף רב מחליף ידיים במהלך עסקאות שונות בין גורמים בשוק הישראלי וגם מחוצה לו. בכדי להבטיח שכסף שמגיע לזכאי אכן יגיע אליו (בין אם מדובר בעסקה עתידית ובין אם מדובר בחוב) מבקשים אנשים פרטיים ואנשי עסקים גם יחד לבצע חקירות כלכליות. חקירות מסוג זה נעשות על ידי משרד חקירות מורשה בניסיון לאתר רכוש של חברה או של אדם פרטי בכדי לגבות חוב, לעקל רכוש מסוים ואפילו בכדי להוכיח חוסן כלכלי שיתרום לביטחונו של הלקוח לפני ביצוע עסקה.

מוסר התשלומים במדינת ישראל מעולם לא היה גבוה, והדבר מדגיש את נחיצותן של חקירות כלכליות ברמות שונות. ממצאיהן של חקירות כלכליות ישמשו גם כראיות בבית המשפט ועל ידי כך יגדילו את הסיכויים של קבלת כספים המעוכבים או מוחבאים על ידי חייבים שונים, בין אם הם חברות ומוסדות שונים ובין אם הם אנשים פרטיים מן השורה.

חקירות כלכליות ביחס למצב המשק

בייחוד בהקשר של עסקאות עתידיות יש למצב המשק השפעה עצומה על סיכוייה של עסקה להתבצע עד לתום העברת כל הכספים לזכאים. כל חברה העורכת מאזן יכולה "להציג לראווה" את הסעיף המאזני המפוקפק "חובות מסופקים", כשסעיף זה יכול לעודד חברות ועסקים רבים ליזום חקירות כלכליות רחבות היקף. סעיף "חובות מסופקים" מצביע על סיכון הקיים לעסק לגבי קבלת כספים מחייבים שונים.

בתום השנה, בעת שרואה החשבון יערוך את המאזן הסופי ואת הדו"ח השנתי למס הכנסה, הוא יצטרך להתייחס לחובות אלו ולהחליט אם הם הופכים ל"חובות אבודים", שבגינם מגיעים החזרים או הפחתת מס. אל תתפתו לחשוב כי דבר זה עדיף על תשלום החוב על ידי החייב ולכן חקירות כלכליות שיאתרו רכוש ויסייעו בפירעון החוב, הן עדיפות בהרבה. חקירות כלכליות הופכות להיות מנת חלקן של חברות רבות בתקופות שבהן המשק הישראלי מקרטע והחשש לכל עסקה הוא מציאותי ומרחף מעל.

כיצד מתבצעות חקירות כלכליות

בכדי לבצע חקירות כלכליות שתהיינה אפקטיביות יש לפעול במקצועיות רבה ולהכיר את עולם הכלכלה והעסקים על בוריים. חברת חקירות מורשת (שרק לה מותר לעסוק בחקירות אלו לפי חוק) תאלץ לעיתים לנבור אל תוך קרביה של חברה בעלת חוב ולצרף כל בדל של מידע לכדי תצרף מושלם שיעיד על יכולותיה האמיתיות של החברה החייבת לפרוע את החוב.

חקירות כלכליות יבוצעו על ידי חקירת פרטים אישיים, חשבונות בנק, בעלות על נדל"ן, בעלות על כלי רכב, מקורות הכנסה ועוד דברים רבים אחרים. גם חברות עסקיות ייחקרו אודות בעלי המניות, רכוש, מנהלים, תביעות משפטיות, תיקי הוצאה לפועל, וכיו'. חקירות כלכליות אלו מתבצעות ע"י בלש פרטי בעזרת האזנות סתר, מודיעין עסקי, וכל אלמנט חוקי שיהיה קביל בבית המשפט. כמפורט לעיל, ניתן לראות עד כמה סבוכות וקשות יכולות חקירות אלו להיות.

חברה לקידום אתרים בישראל חברה לקידום אתרים בישראל